Thursday, 24 May 2007

Wednesday, 23 May 2007

Monday, 14 May 2007

Ny slamtank - viemäritankki uusiksi
Den gamla 3 kubiks slamtanken grävdes upp för att ersättas av två 6-kubiks tankar.
Vanha 3 kuution tanki kaivettin ylös. Korvataan kahdella 6 kuution tankeilla.

Thursday, 10 May 2007

Thursday, 3 May 2007

3.5.2007

Sattes ut plintar för bana 6, 8, 9. Denna gång med proffshjälp.
Laitettiin ratojen 6, 8, 9 pylväät paikoilleen. Tällä kertaa apuna ammattilainen.
Wednesday, 2 May 2007

Bangrunder 2007 Ratapohjat

Efter påsk återupptogs arbetet på nya området. Tjälskyddet lades ut, ett gruslagret ovanpå vibrerades och jämnades ut. De första plintarna lades ut (bana 6).

Pääsiäisen jälkeen jatkettiin työtä uudella alueella. Routasuoja laitettiin paikoilleen. Päälle pantiin kerros kivimurskaa, jota täristettiin ja tasoitettiin. Ensimmäiset anturapylväät asennettiin paikoilleen (rata 6).

Markarbete 2006 Pohjatyö

I november-december gjordes dräneringen under banorna. En vattenledning och strömkablar för lamporna drogs samtidigt. Man hamnade och spränga en hel del, eftersom grundberget går i "vågor" under området. Vattnet strömmade friskt ur dräneringen, så undrar om vi stött på en naturkälla?

Marras-joulukuussa tehtiin salaojitus. Vesijohto ja lamppujen sähkökaapelit vedettiin samalla. Jouduttiin räjäyttämään jonkun verran, koska kallio "aaltoilee" Vesi virtasi vuolaasti salaojituksesta, löydettiinköhän luonnonlähde?

Grävarbete 2006 Kaivaustyö

Humuslagret skrapades bort förutom en liten plätt mitt på området (vid tallen)
Humuskerros poistettiin, lukuunottamatta pientä länttiä keskellä aluetta (männyn kohdalla)
Brasa 2006 Kokko

Trots svåra omständigheter gjordes tappra försök att bränna riset. En del lämnade obränt...
Vaikeista olosuhteista huolimatta yritettiin polttaa risuja. Osa jäi polttamatta...
Kalhygge 2006 Avohakkuu

Stans gubbar gjorde processen kort med träden.
Kaupungin miehet hoitivat puut pois nopeasti.Tuesday, 1 May 2007

Röjningstalkon 2005 Raivaustalkoot

Medlemmarna rev skjulet och hittade ett vrålåk från 50-talet. Ris och medelstora träd rensades bort.
Jäsenet purkivat vajan ja löysivät 50-luvun urheiluauton. Risut ja keskikokoiset puut siivottiin pois.